Általános Szerződési feltételek

 

Örömmel köszöntünk az Ars Una Studio vásárlói között! Arra kérünk, hogy mielőtt megrendelésedet elküldenéd, az alábbiakat alaposan olvasd át: 

Az egyszerűség kedvéért a Felek elnevezése a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF):

A jelen szolgáltatás szerinti eladó: Szolgáltató, Eladó vagy Ars Una Studio Kft., a szolgáltatás igénybe vevője: Vevő.

 

 1. Általános tudnivalók, feltételek
   

Az Ars Una Studio Kft.webshop felületén történő vásárlás Interneten keresztül történik

Az Ars Una Studio Kft. webshopjában történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A regisztrációval a Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-et ismeri, és magára nézve azt kötelezőnek tekinti és elfogadja.

A Felek között elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A szerződés nyelve magyar.

 

 1. Regisztráció
   

Amennyiben a Vevő az Ars Una Studio Kft. webshopjának felületén nem regisztrált, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie, és el kell küldenie a regisztrációs űrlapot.

Bármelyik jelentkezési lapot, amely egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek tekintjük, és semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

 

 1. A forgalmazott termékek jellemzői és ára
   

Az eladásra kínált termékek jellemzőit a Vevő internetes vásárlás esetén az árucikk információs oldaláról tudhatja meg részletesen.

A termékek színe a termékfotókon szereplő színekhez képest minimálisan eltérhet.

A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett szerepel. Az ár magában foglalja az általános forgalmi adót.

A Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve Vevőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

 

 1. Megrendelés és kiszállítás

A Vevő a konkrét termék kiválasztásával adja meg rendelését. A rendelés kiadásakor a szállítással kapcsolatos lehetőségeket is ki kell választani.

Az Eladó a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a Vevő vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.

A Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, jótállási jegy megléte) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla, szállítólevél) aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

Amennyiben az Eladó az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

Amennyiben a kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről az Eladó értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vevő tartozik viselni.

A fizetés házhozszállítás esetén online bankkártyával és készpénzzel, márkabolti átvétel esetén készpénzzel, bankkártyával és az elfogadott iskolakezdési utalványokkal történhet.

A házhozszállítás díját  az ÁSZF 5. pontja tartalmazza.

 

 1. A megrendelés átvételének és kifizetésének módja

A webshopunkban kiválasztott termékeket házhozszállítással vagy GLS csomagpontra történő szállítással tudja megrendelni.

A kiválasztott terméke(ke)t  2-3 munkanapos határidővel a GLS futárszolgálat juttatja el a vásárlóhoz vagy a kiválasztott csomagpontra. 

        Magánvásárlóink rendeléseinek szállítási díja Magyarország területén:

       - 24 999.- Ft-ig: 1 500.- Ft

       - 25 000.- Ft vagy magasabb összegű megrendelés estén a szállítási költség ingyenes!

Házhozszállítás vagy GLS csomagpontra történő szállítás esetén Vevő a megrendelés költségét a megrendeléskor online bankkártyával tudja kifizetni, vagy utánvétes rendelés esetén a szállítást végző futárnál tudja az átvételkor készpénzzel vagy bankkártyával kifizetni. 

2023. szeptember 15-től lehetséges Márkaboltunkban személyesen is átvenni a megrendeléseket. Ebben az esetben lehetősége van a rendelést előre online bankkártyával kifizetni, vagy választhatja a Márkaboltban fizetés opcióját, amely során lehetséges a rendelést az átvételkor készpénzben, bankkártyával vagy az Ars Una Márkabolt által elfogadott iskolakezdési utalványokkal kifizetni.

A csomaghoz áfás számlát mellékelünk.

A csomag státuszáról, érkezésének időpontjáról a GLS futárszolgálat központi ügyfélszolgálatán (+36 20 890-0660) kérhet tájékoztatást a rendelési adatok megadásával.

Sikertelen kézbesítés esetén a futár értesítést hagy a kiszállítási címen, és a következő munkanapon újból megkísérli a csomag átadását.

A kézbesítés kétszeri sikertelenségét követően a csomagot visszaszállítják az Ars Una Studio központi raktárába.

A Vevő megrendelését ebben az esetben töröljük.

Csomagpontra történő szállítás esetén a csomagpont 5 munkanapig őrzi meg az átvételre váró csomagot.

Mivel készletünk folyamatosan változik, előfordulhat, hogy a kiválasztott termék(ek) nincsen(ek) raktáron az adott időpontban. Ilyen esetben munkatársaink felkeresik Önt a megadott elérhetőségek egyikén, és egyeztetnek Önnel a csomag tartalmát illetően.

 

 1. A vásárlástól való elállás joga
   

A Vevő az áru mennyiségi átvételét követő 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől elállhat. Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban (sértetlen eredeti csomagolásban) visszaszolgáltatni és az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket viselni.

Az Eladó elállás esetén a vételárat 30 napon belül tartozik visszafizetni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

 1. Jótállás, szavatosság
   

A jótállás időtartama iskolatáskák és hátizsákok esetén két év, további textil- illetve műanyag termékek esetén 6 hónap, amely az áru Vevőnek történő átadásával kezdődik. A jótállási igény a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető, mely az áruval együtt kerül átadásra a Vevő számára. A Vevő a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik. A jótállás további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet tartalmazza.

Az Eladó az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel, melynek legfontosabb szabályai az alábbiak:

Az eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Az ellenkező esetben annak bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba a teljesítés időpontjában már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Hibás teljesítés esetén a jogosult elsődlegesen – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a Vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, kicserélést nem vállalja, a Vevő – választása szerint – megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.

A Vevő a teljesítés időpontjától számított két éves (iskolatáska, hátizsák), illetve hat hónapos (további textil- és műanyagtermékek) elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. 

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót (kötelezettet) terhelik.

A vevő a kifogásait az Eladó következő telephelyein érvényesítheti:

Telephely címe:

1113 Budapest, Csetneki u. 13., telefonszám: 061-279-2324

 

 1. A felelősség korlátozása
   

Az Ars Una Studio Kft. webshopjában történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

Az Ars Una Studio Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:

 • az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;
 • bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza az ARS UNA Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
 • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
 • bármilyen adatvesztés;
 • bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
 • bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

 

 1. Személyes adatok
   

A Vevő személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vevő mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

Az Ars Una Studio Kft. a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

A Vevő kifejezett tiltó rendelkezése hiányában az Ars Una Studio Kft.-nek megengedett a regisztrációnál megadott postai címen, illetve e-mail címen a tájékoztatás küldése akcióiról és újdonságairól.

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.

 

10. Az ÁSZF változásai

Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, külön értesítés nélkül módosítsa, annak figyelembe vételével, hogy a már elküldött rendelésre még a változtatás előtt hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

11. Kérdés esetén elérhetőségeink

 Az Általános Szerződési feltételekkel, vagy a megrendeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük, szíveskedjen ügyfélszolgálatunkhoz fordulni az alábbi elérhetőségek valamelyikén;

Tel.: +36 1 279 23 20

E-mail: webshop@arsuna.hu

       Cím: 1113 Budapest, Csetneki u. 13.