ÚJ - Impresszum

A honlap üzemeltetője

Neve: 

ARS UNA STUDIO Kft.

A cég képviselőjének neve:

Perlaki Attila

Adószám:

10772335-2-43

Cégjegyzekszám:

 01-09-167877

A székhely címe:

1113 Budapest, Csetneki u. 13.

Üzlet/telephely címe:

1113 Budapest, Csetneki u. 13.

Telefon:

06-1-279-23-20

Vásárlói ügyfélszolgálat (Iroda)

Címe:

1113 Budapest, Csetneki u. 13.

Ügyfélszolgálati nyitva tartás:

H-P: 10:00-18:00

Telefon:

06-1-279-23-24

Telefonos ügyelet nyitva tartás:

H-P: 10:00-18:00

E-mail cím:

info@arsuna.hu

Reklamációs e-mail cím:

info@arsuna.hu

Garancia, szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 177/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Személyes adatok védelme

Az Ars Una Studio Kft. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. Az Ars Una Studio Kft. az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében, saját hírlevél kiküldésre használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit.

Vásárlási feltételek

Teljesítés módjai:

Házhozszállítás és személyes átvétel a bemutatóteremben.

Vásárlói tájékoztató - Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Tisztelt Vásárlónk!

Örömmel üdvözöljük az Ars Una Studio Kft vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

Felek elnevezése a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF):

A jelen szolgáltatás szerinti eladó: Szolgáltató, Eladó vagy Ars Una Studio Kft., a szolgáltatás igénybe vevője: Vevő.

 

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK

1.1 Az Ars Una Studio Kft.-től történő vásárlás Interneten keresztül történik

1.2 Az Ars Una Studio Kft.-nél történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A regisztrációval a Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri és magára nézve azt kötelezőnek tekinti és elfogadja.

1.3 A Felek között, írásban ill. elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A szerződés nyelve magyar.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ

2.1 Amennyiben a Vevő az Ars Una Studio Kft. által nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie, meg kell küldenie a regisztrációs űrlapot.

2.2 Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

 

 1. A FORGALMAZOTT TERMÉKEK

3.1 Az eladásra felkínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk mellett, internetes vásárlás esetén az árucikk információs oldaláról tudhatja meg részletesen. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, mely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is. A fizetés módja készpénzben, átutalással vagy bankkártyával történhet. A házhozszállítás díját  az ÁSZF 6. pontja tartalmazza.

 

 1. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

4.1 A jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, mely az áru Vevőnek történő átadásával kezdődik. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető, mely az áruval együtt kerül átadásra a Vevő számára. A Vevő a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik. A jótállás további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet tartalmazza.

4.2. Az Eladó az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel, melynek legfontosabb szabályai az alábbiak:

Az eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Az ellenkező esetben annak bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba a teljesítés időpontjában már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Hibás teljesítés esetén a jogosult elsődlegesen – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a Vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, kicserélést nem vállalja, a Vevő – választása szerint – megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A Vevő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a Vevő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós használatra rendelt dolog esetében három év.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót (kötelezettet) terhelik.

4.3. A vevő a kifogásait az Eladó következő telephelyein érvényesítheti:

Telephely címe:

1113 Budapest, Csetneki u. 13., telefonszám: 06-1-279-2320

 

RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

5.1 A Vevő a konkrét termék kiválasztásával adja meg a rendelését. A rendelés kiadásakor a szállítással kapcsolatos lehetőségeket is meg kell választani.

5.2 Az Eladó a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a Vevő vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.

5.3 A Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, jótállási jegy megléte) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla, szállítólevél) aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

5.4 Amennyiben az Eladó az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

5.5 Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről az Eladó értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vevő tartozik viselni.

 

 1. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA ÉS KÖLTSÉGEI

A webshopunkban kiválasztott termékeket házhozszállítással vagy irodánkban személyesen tudja átvenni.

6.1 Amennyiben a kiválasztott terméke(ke)t házhozszállítással rendeli meg, úgy azt 1200 Ft+áfa díj ellenében (bruttó 19.999 Ft összegű vásárlásig), 3 munkanapos határidővel a Transoflex futárszolgálat juttatja el Önhöz. 

Bruttó 20.000 Ft vagy magasabb összegű megrendelés estén a szállítási költség ingyenes! Házhozszállítás esetén a csomaghoz áfás számlát mellékelünk. Fizetésre kizárólag készpénzben, (utánvéttel) van mód, az átvétel alkalmával, a szállítást végző futárnak. A csomag státuszáról, érkezésének időpontjáról a Transoflex Kft. központi ügyfélszolgálatán (06-29-887-100) kérhet tájékoztatást a rendelési adatok megadásával. Sikertelen kézbesítés esetén a futár értesítést hagy a kiszállítási címen, és másnap újból megkísérli a csomag átadását. A kézbesítés kétszeri sikertelenségét követően a csomagot visszaszállítják az Ars Una Studio központi raktárába. Megrendelését ez esetben töröljük.

6.2 Lehetősége van a megrendelt termékeket az Ars Una Studio Kft. bemutatótermében (1113 Budapest, Csetneki u. 13., H-P: 10:00-18:00; telefon: 06-1- 279-2324) személyesen is átvenni a megrendelést követő 3. munkanaptól kezdődően. Fizetésre ilyenkor készpénzben, vagy bankkártyával van mód.

Mivel készletünk folyamatosan változik, előfordulhat, hogy a kiválasztott termék(ek) nincsen(ek) raktáron az adott időpontban. Ilyen esetben munkatársaink felkeresik Önt a megadott elérhetőségek egyikén, és egyeztetnek Önnel a csomag tartalmát és kiszállítási idejét/módját illetően.

 

 1. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

7.1 A Vevő az áru mennyiségi átvételét követő 15 (tizenöt) munkanapon belül a szerződéstől elállhat. Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban (sértetlen eredeti csomagolásban) visszaszolgáltatni és az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket viselni.

7.2 Az Eladó elállás esetén a vételárat 30 napon belül tartozik visszafizetni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

 1. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

8.1 Az Ars Una Studio Kft.-től interneten történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

8.2. Az Ars Una Studio Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:

 • az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;
 • bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza azARS UNA Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
 • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
 • bármilyen adatvesztés;
 • bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
 • bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK

9.1 A Vevő személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vevő mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

9.2 Az Ars Una Studio Kft. a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

9.3 A Vevő kifejezett tiltó rendelkezése hiányában az Ars Una Studio Kft.-nek megengedett a regisztrációnál megadott postai címen, illetve e-mail címen a tájékoztatás küldése akcióiról és újdonságairól.

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.